Projekt/Referenser

Utförda Projekt

Värtans bangårdsombyggnad 2016

 • Ansvariga för komplett installation/ombyggnation och ibruktagning vid omkonfiguration av Värtans bangård.
  Projektet genomfördes med SIBEK som UE och NVBS-P som beställare och Trv som slutkund.

Flemingsberg E132 2016-17

 • ATC 2 uppgradering på Flemingsbergs station med omnejd.
 • Montage av nya P-baliser, byte av huvudsignaler, anpassning av spårledningar och ombyggnation av Stlv -65 inför ombyggnation av Flemingsbergs station.
 • Utfördes tillsammans med Quarn Signalteknik som UE och Rosenqvist Entreprenad som beställare och Trv som slutkund.

Västlänken FA21 2017

 • Omkonfiguration av växlar och spår i "Säcken" på Göteborgs Central.
 • Ombyggnation/komplettering av -95 kiosker och skåp samt montage och anslutning av signalobjekt.
 • Utfördes tillsammans med Svensk Järnvägsteknik som beställare och Trv som slutkund.

Tibble - Visinge 27206

 • Signal och Telearbeten vid Roslagsbanans utbyggnad till dubbelspår mellan Tibble och Visinge. Komplett demontering av Signal och Teleutrustning längs hela sträckan. kabelförläggning och nymontage av all ny signal och teleutrustning.
 • Utfördes tillsammans med Gästrike Teleservice som UE och Broby Spår som beställare. SLL var Slutkund

Flemingsberg E133 2017-18

 • Ombyggnation/anpassning av Flemingsbergs Station inför Getingmidjan-projektet.
 • Montage av dvärgsignaler,stopplyktor samt inkoppling av nya växlar och anpassning av Stlv -65.
 • Utfördes tillsammans med Quarn Signalteknik som UE och BDX som beställare. Trv är slutkund.

Hägernäs - Ullna Kvarnväg 2017-18

 • Signal och Telearbeten vid Roslagsbanans utbyggnad till dubbelspår mellan Viggbyholm och Rydbo.
 • Viss demontering och återmontering har redan skett i förra etappen 2017. 2018 så rivs all Signal och Teleutrustning längs sträckan och byts ut mot ny i samband med utbyggnation till dubbelspår. Perrongen i Hägernäs anpassas och en ny byggs i Arninge. 3 st nya vägskyddsanläggningar byggs och 1 ny Plf anläggning i Hägernäs byggs.
 • Utfördes tillsammans med Gästrike Teleservice som UE och Broby Spår som beställare. SLL är slutkund.

NS21 Värtabanan, Hagastaden 2018

 • Spåren ut från Stockholm Norra/Tomteboda mot Värtan flyttas och förläggs i tunnel.
 • Montage och inkoppling av alla nya signalobjekt och omyggnation i Stlv för Stockholm Norra, Tomteboda, Karlberg och Värtan.
 • Utfördes tillsammans med BDX och Trv som slutkund.

Kvicksund - Ransta 2019

 • Plattformsförlägning i Kvicksund och Ransta för att anpassa för dom längre tågen som nu används. Totalentreprenad som gjordes tillsammans med Svisab och SIBEK som projektör.

Kv Gasklockan 2019

 • Ny plankorsning för ett nytt kvarter som byggs i centrala Örebro. byggt med Driv, bommar och LED VS från LP-Signalteknik. LP byggde även all automatik som vi monterade. Utfördes tillsammans med Tranab med Örebro Kommun som slutkund.

Upprustning Teknikhus Bdl 211 2019

 • Demontage och montage av all teknisk utrustning som var monterad på fasaderna på 12 teknikhus längs Bdl 211, Bräcke-Sollefteå. utfördes tillsammans med Kabelteknik Ulf Smeby AB och med Jeimab som UE.
Pågående Projekt

Lappberg

 • Driftplatsförlänging av Lappberg på Malmbanan. flytt av Dpl gräns, ombyggnation av Stlv, inkoppling av nya växlar, signaler. projektet pågår och slutförs under 2020.