Nyheter

2016-11-01
ESA hälsar Roger Eriksson Välkommen!
Roger kommer från vårt systerföretag, ESB, där han arbetat som signaltekniker och arbetsledare. På ESA kommer Roger att arbeta som arbetsledare på projekten. Han kommer även fortbilda alla SISÄ kontrollanter på ESB på samma sätt som han gjort tidigare.

2018-01-01
ESA hälsar Peter Samuelsson välkommen!
Peter kommer närmast från ÅF där han bl.a. har jobbat som teknikansvarig och säkerhetsgranskare inom signal och också i olika chefsroller inom segment järnväg. Han ansluter till ESA som projektchef/platschef för nya spännande projekt.
Peter kommer även att utföra en del säkerhetsgranskning och annat relaterat till signalprojekteringsuppdrag när tillfälle ges.

2019-10-01
Vi tar farväl av Peter som lämnar för nya utmaningar.